O nás

 

História klubu sa začala písať v roku 2016, pod taktovkou trénera a súčasného
predsedu klubu Marcela Šnírera. Z pár nadšencov sa postupne vyvinula silná
základňa, ktorá vychováva reprezentantov na svetovej úrovni. Momentálne má
klub približne 25 stálych členov, z toho 10 sú aktívni športovci. Do mesta Prievidza
sme priniesli netradičný druh športu-armwrestling, alebo pretláčanie rukou,
ktorého základom je sila, odhodlanie a vytrvalosť. Položili sme základy novým
tradíciám, ako sú priateľské tréningy s účasťou šampiónov z celého Slovenska,
okresné kolo súťaže Silná ruka stredných škôl, ktoré klub organizuje v poradí tretí
rok. Venujeme sa výchove a vzdelávaniu mládeže, poskytujeme priestor aj osobám
so zdravotným znevýhodnením a vítame našich priaznivcov a sympatizantov v
priateľskej a fair-play atmosfére. Spolupracujeme s najlepšími, aby sme prinášali
kvalitné informácie a skúsenosti.

Vedenie Klubu

Samuel Krausko

Marcel Šnírer

Petronela Evangeline Plachá

Jozef Chabada